O firme

Spoločnosť Trade & Consult začala ponúkať svoju činnosť v roku 2003, najskôr len ako zástupca spoločnosti Zingerle Metal, GmbH a spoločnosti MPM Trading, s.r.o. v rámci SR. Významným strategickým krokom pre našu spoločnosť bolo začatie spolupráce s nemeckým "gigantom" Röder Zelt und Veranstaltungsservice, GmbH. Sme radi, že boli úspešní a spoločnosť Röder Zelt nám dala dôveru ju na Slovensku zastupovať, odoberať od nej konštrukcie a príslušenstvo v ľubovolnom množstve, zverila nám svoje "know-how". Bol to náročný proces, pretože so slovenským trhom boli veľmi zlé skúsenosti.

V júni 2004 sme sa pretransformovali na Trade & Consult, s.r.o. Od vzniku spoločnosti sme zastrešili na Slovensku plochu o výmere cca. 42 000m² vo forme mobilných hál a veľkokapacitných stanov.

Všetky konštrukcie sú certifikované, za prevednú montáž v plnej miere zodpovedáme, v prípade možných spôsobených škôd počas montáže a demontáže, sme krytí zo zodpovednosti za spôsobenú škodu. Garantujeme rýchlosť dodávky, môžeme zabezpečiť legalizáciu stavby, kompletnú projektovú dokumentáciu.